Försäkring sjukskrivning

försäkring sjukskrivning

Sjukskrivning. Om du är sjukskriven mer än 14 dagar får du sjukpenning från Försäkringskassan. Dessutom får du en kompletterande sjuklön enligt Kommunals avtal. Om du råkat ut för en olycka på jobbet och skadat dig kan du få full ersättning för inkomstförlusten om du är sjukskriven i minst 15 dagar. Här finns sidor som. Hur skulle din ekonomi påverkas om du inte skulle kunna arbeta på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall? Om du drabbas av allvarlig sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall och blir sjukskriven en längre tid, täcker inte samhällets försäkringsskydd hela inkomstbortfallet. Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du. Så fungerar försäkringen vid sjukskrivning. AGS/AGS-KL är en försäkring som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. Till information på lättläst svenska. försäkring sjukskrivning

Försäkring sjukskrivning - eller

Kundservice Få nyhetsbrev gratis Prenumerera Hantera din prenumeration Annonsera. Läs mer om kakor på: Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället. Dessutom fick han ersättning för kostnader för läkarvård, resor till och från sjukhuset och de hjälpmedel han behövde under rehabiliteringen med 1  kr. Vi strävar efter att resultatet av de beräkningar och den information som lämnas på Ersättningskollen ska vara så rättvisande som möjligt. Så här gäller försäkringen Vår sjukförsäkring ger dig  ekonomisk första hjälp i form av ett engångsbelopp om den försäkrade skulle drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som försäkringen gäller för en månadsersättning, om din arbetsoförmåga är minst 25 bota hälsporre, när du varit sjukskriven i tre månader och i vi betalar den i längst tre år ett engångsbelopp, utöver den ekonomiska första hjälpen, om du drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som försäk­ringen gäller uppsala kommun lediga jobb en invaliditetsersättning om du inte kan arbeta efter tre års sjukskrivning och din arbetsoförmåga är minst 50 procent. Om du sök bg nr av en allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 kr så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Kan jag anmäla i efterhand? Både dagsersättning och månadsersättning kan betalas 1080 prisjakt längst t o m månaden innan du fyller 65 år. Alla beräkningar baseras på de uppgifter om försäkringsskydd som Försäkringskassan och varje anslutet försäkringsbolag lämnar till Ersättningskollen. Ahmed blev sjukskriven på heltid i tre månader. Det kan vara ekonomiskt påfrestande att vara sjuk en längre tid för dig och din familj.

0 kommentarer