Termodynamik

termodynamik

Energi är förmågan att utföra ARBETE. Energi förekommer i många olika former. •. Kinetisk energi, rörelseenergi. •. Värmeenergi är en yttring av atomernas och molekylernas rörelser (vibrationer). •. Kemisk energi finns till exempel lagrad i bindningarna hos molekylerna. •. Kärnenergi energin som är lagrad hos neutronerna. Kursen behandlar termodynamikens grunder, materiens olika faser och omvandlingar, samt termodynamiska egenskaper. Grundläggande begrepp som temperatur, tryck, inre energi arbete, värme, entalpi, entropi och exergi definieras, liksom termodynamikens huvudsatser, tillståndsfunktioner och olika kretsprocesser. Föreläsning i termodynamik. Entalpi, entropi, spontana processer, jämvikt, värmeflöden, värmekapacitet och. Detta är ett uttryck för översött Två vanliga formuleringar finans andra huvudsatsen är: Sidan redigerades senast den 28 oktober kl. Kemisk termodynamik och termokemi. Många beräkningar och ekvationer inom termodynamiken bygger på förenklade modeller av perfekt slutna, öppna eller isolerade system. Termodynamikens andra huvudsats postulerar att i ett isolerat system sker alla spontana processer enbart i en riktning. Huvudsatserna swedbank4 många av de centrala begreppen är de samma inom de olika disciplinerna, cloptopia angreppssätten och användningsområdena skiljer sig.

Termodynamik - flera

Beroende på vilka sätt energi kan passera till omgivningen delas system ofta in i isolerade, slutna eller öppna system. Efter det att energin har använts innehåller den mindre exergi. Vi vill ha en lektion i termodynamik! Om ett system genomgår en termodynamisk cykel, oavsett om det blir varmare, kallare, större eller mindre, så kommer det alltid ha samma mängd energi när det återgår till en viss referenspunkt i processen. Beroende på mikrosystemens egenskaper brukar man dela in ensembler i mikrokanoniska , kanoniska och storkanoniska. termodynamik

0 kommentarer