Vad innebär trafikens grundregel?

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner. Det förhållningssätt som kallas god trafikanda uttryckt i vad som kallas för Trafikens grundregler. De är inte som beteenderegler eller fasta anvisningar - konkreta föreskrifter som råder på olika ställen - utan snarare vad man skulle kunna kalla riktlinjer. Vad innebär trafikens grundregel? Jag ska iakttaga omsorg och varsamhet för att undvika trafikolycka. Jag ska hålla den fart som hastighetsskylten anger för att inte hindra andra. Jag ska köra om i det högra körfältet vid alla tillfällen. Jag är skyldig att ge signal när jag kör om en häst med ryttare. Körkortsfrågor online. Körkortsteori från med över 1 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis! Att alltid köra långsamt. Mest lästa körkortsfrågor På vilka vägar är risken störst att omkomma i en trafikolycka? Genom att i god tid  motor b romsa. I vilken situation har korsande trafik skyldighet att lämna dig mysafety mina sidor Hur ska grundregeln wow porn inom tätt b e b yggt område? Vid sväng i vägkorsning. Hur kan du varna  b akomvarande för en kommande in b romsning?

Vad innebär trafikens grundregel? Video

Du närmar dig en rondell. Hur tar du cirkulationsplatsen utan att behöva parkera? Del1

0 kommentarer