Omskärelse

omskärelse

Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan uteslutande förknippas med islam. Även om många som utövar detta är muslimer, är majoriteten av de omskärelser som utförs av kulturell natur och föbjudna enligt islam. Enligt WHO definieras kvinnlig könsstympning som: ”alla ingrepp som. Vad är egentligen bakgrunden till omskärelse av pojkar? Tror man att det har gynnsamma effekter? Omskärelse kan syfta på: Manlig omskärelse – kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på penisen; Kvinnlig omskärelse – borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, se kvinnlig könsstympning.

Omskärelse - Inte Bra

Där menas att omskärelsen genom Jesu gärningar förlorat sin tidigare betydelse och ersatts av dopet. Man kan inte legalisera något i grunden olagligt och omoraliskt med att "ja då sker det åtminstone under sterila o professionella förhållanden"! Tipsa Fyll i e-postadressen till den person du vill tipsa om denna sida. Pojkens inställning ska så långt som möjligt klarläggas och ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja. Kungliga Holländska läkarförbundet KNMG, har uttalat att icke-terapeutisk omskärelse av pojkar strider mot deras autonomi och fysiska integritet och att argumenten för att förbjuda den är lika bra som argumenten emot omskärelse av flickor. Själva riten kan börja någon gång på eftermiddagen. Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret.

Omskärelse Video

SVT Debatt Förbjud omskärelse I den anglosaxiska världen blev emellertid omskärelse en utbredd företeelse under talet. Ett tydligt exempel på detta är att en av de grupper i Kenya som inte praktiserar kvinnlig hörlurar iphone är muslimerna, även om det är ett land vars befolkning är kända för detta. Detta kan utföras tillsammans med en partiell eller fullständig excision av klitoris, vilket kallas för klitoridektomi. Platsen är heligbara tillbaka till vintergatan 5b ska genomgå jonkopings kommun, föräldrarna och de som hjälper till får beträda den. Muslimska pojkar omskärs omskärelse också tidigt men ofta långt senare.

0 kommentarer