Postulat

postulat

postulat - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Synonymer och motsatsord till postulat. Synonymer: antagande, axiom. Se fler synonymer, motsatsord och betydelser till postulat. Se exempel på hur postulat används. Exempel på hur man använder ordet "postulat i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns.

Postulat Video

Postulat 22 (Postulate 22) postulat

Postulat - ocks hamnat

De tre postulat som hans religionskritik vilar på borde ha omöjliggjort de troendes logiska självmotsägelser, underminerat alla hänvisningar till att det religiösa språket inte följer det vanliga språkets lagar, och undanröjt den liberalteologiska fantasin att en tro med övernaturliga anspråk inte vilar på försanthållanden. Denna koppling till vetenskapen innebär att vissa postulat i musikpedagogiska metateorier kan vara sanna eller falska i vetenskaplig mening. Postulaten är systemets icke-logiska axiom. Med tanke på det fördjupade fokus fallstudier kräver ger de också synnerligen goda möjligheter till att pröva teoretiska postulat om kausala mekanismer. Moralfilosofen Immanuel Kant använde sig även han av postulat i sin filosofiska teoribildning, till exempel i antagandet om Guds existens. Till tre punkter A , B , C , som inte hör samman med en och samma räta linje, finns det högst ett plan α , som hör samman med var och en av de tre punkterna A , B , C. Till varje plan finns alltid en punkt, som hör samman med planet.

0 kommentarer